AKO sa zrodila myšlienka a tím EcoLIFE?

Príbeh NAŠEJ MISIE:

AKO sa zrodila myšlienka a tím EcoLIFE?

Príbeh NAŠEJ MISIE:

Pred mnohými rokmi sme s manželom vstúpili do veľkého života ako UČITELIA.

Dostali sme sa do kolobehu každodenného života, narodili sa nám dve krásne deti, vytvorili sme si domov. Po niekoľkých rokoch môj manžel cítil, že sa musí posunúť ďalej, a našiel si svoje miesto vo svete podnikania.

Ja som v systéme štátneho školstva „vytrvala” 22 rokov. V škole sme tvorili s kolegami jeden úžastný TÍM.

Deťom som sa snažila odovzdávať svoje vedomosti, ale teraz mi je už jasné, že som im odovzdávala aj svoju lásku k životu a nadšenie pre skrášľovanie životného prostredia. Vždy som zdôrazňovala zodpovednosť každého za znepokojujúci stav našej Zeme a zdravia ľudstva.

Zrazu som sa ocitla na “vynútenej dráhe” – aspoň vtedy som to brala tak. Teraz už viem, že sa to stalo s určitým cieľom.

Založili sme si s manželom a deťmi RODINNÉ PODNIKANIE, a tak som sa aj ja dostala do sveta podnikania. Keď som odišla zo školského systému, prišla som na to, koľko lásky mi dali DETI počas tých rokov. KTO UČIL KOHO? KTO dával, a kto prijímal lásku?

Začala som cítiť, že musím vytvoriť niečo nové a vložiť do toho všetky svoje doterajšie skúsenosti.

Potom prišlo obdobie pandémie a my sme si uvedomili, aké príjemné je žiť vedľa lesa. Veď stačí vyjsť zo zadnej brány a človek sa ocitne v „krajine zázrakov”.

Prečo úvodzovky? Pretože sme si začali všímať množstvo odpadkov, ktoré namiesto smetného koša skončili v lese.

Boli sme z toho nevýslovne znepokojení.

Zbytočne sa separuje a organizuje pravidelné zbieranie odpadkov, ľahšie sa odkladá odpad do mäkkého lona prírody!

Veľmi ma to zabolelo, až do hĺbky duše. Čo to robíme tomuto zázraku, do ktorého sme sa narodili?

Potom prišla pandémia znova a všade sa len dezinfikovalo.

Neuvedomovali sme si, nakoľko tie chemikálie poškodzujú naše zdravie, ako rýchlo sa cez kožu dostanú toxické látky do nášho organizmu. A aké vážne následky to všetko môže mať. Bohužiaľ, ja som s tým už mala skúsenosti.

Zrazu prišla inšpirácia, poďme to urobiť inak a z iných ingrediencií, zdravo a ekologicky!

A takto náš tím – moja rodina – prišla myšlienkou výroby NETOXICKÝCH produktov EcoLIFE. Vedeli sme, že ich nestačí len dať vyrobiť. Musíme niečo robiť úplne inak, aby sme sa dostali do cieľa.

A vtedy prišiel nápad priamej distribúcie a vyzdvihnutia starých fliaš – následne aj ich priame odovzdávanie výrobcovi, aby sme VEDOME a SPOLOČNE pracovali pre NÁŠ SVET.

Ak by ste mali akúkoľvek otázku, neváhajte, pýtajte sa! :)

Centrálna emailová adresa: info@ecolife.bio